Pénzvisszatérítési eljárás

TARTALOM:

 1. TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS PANASZOK
 2. KÜLÖNLEGES ELÉGEDETTSÉGI GARANCIA
 3. PANASZOK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK BÍRÓSÁGON KÍVÜLI MÓDJAI, VALAMINT EZEN ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYAI
 4. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
 1. TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS PANASZOK

  1. Az Eladónak az Ügyféllel szembeni felelősségének jogalapját és érvényességi körét az értékesített Termék fizikai vagy jogi hibája (garancia) esetén az alkalmazandó jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyv (556-576 cikkjei) határozzák meg.
  2. Az Eladó köteles hibamentes Terméket biztosítani az Ügyfél számára. Az Eladó hibás Termékekkel kapcsolatos felelősségéről és az Ügyfél jogairól szóló részletes információk a Webshop panaszokra vonatkozó könyvjelzőjénél érhetők el.
  3. A panaszt az Ügyfélnek az Üzemeltetőnek kell címeznie. A panasztétel elektronikusan, Kapcsolatfelvételi űrlappal lehetséges.
  4. Javasolt, hogy az Ügyfél a panasz leírásában megadja az alábbi információkat: (1) a panasz tárgyával kapcsolatos információk és körülmények, különösen a hiba típusát és keletkezésének időpontját; (2) a Terméknek az Adásvételi szerződésnek megfelelővé tételének követelése vagy árcsökkentési nyilatkozat vagy az Adásvételi szerződés felmondása; (3) a panasztevő elérhetőségei; és (4) megrendelésszám – ennek segítségével az Eladó könnyebben és gyorsabban felülvizsgálhatja a panaszt. Az előző mondatban megadott feltételek csupán javaslatok, nem befolyásolják a javasolt leírástól eltérő módon benyújtott panaszok hatékonyságát.
  5. Az Eladó a panaszra a lehető leggyorsabban, a panasztételtől számított legkésőbb 14 naptári napon belül válaszol. Az Eladó egyénileg vagy az Üzemeltető révén válaszol az Ügyfélnek a panasztétel kezelésének módszeréről. Ha a fogyasztó Ügyfél termékek cseréjét vagy hiba elhárítását kérte, illetve ha árcsökkentést igényelt az árcsökkentés összegének megadásával, és az Eladó 14 naptári napon belül nem válaszolt panaszra, akkor az Ügyfél panasz elfogadottnak tekintendő.
  6. A garanciális jogait gyakorló Ügyfél köteles a hibás Terméket az alábbi címre eljuttatni: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Nagy Britannia. Fogyasztó Ügyfél esetén a Termék visszaküldésének költségét az Eladó viseli, azonban nem fogyasztó Ügyfél esetén az Ügyfélnek kell a visszaküldés költségét kifizetnie.
 2. KÜLÖNLEGES ELÉGEDETTSÉGI GARANCIA

  1. Az Eladó Különleges elégedettségi garanciát vállal, amely azt takarja, hogy amennyiben az Ügyfél nem elégedett a Termékkel, akkor jogában áll az Adásvételi szerződés megszüntetését kérni. Amennyiben az Adásvételi szerződés több Termékre szólt, és az Ügyfél csak a szerződésben foglalt bizonyos Termékek esetén jogosult a Különleges elégedettségi garancia felhasználására, az Adásvételi szerződés megszüntetési kérése részleges, és csak a garancia hatálya alá eső termékekre vonatkozik.
  2. A 2.1. pontban említett Ügyfélnek a Szabályzat 5.4. pontjában megjelölt dátumot követő 21 napon belül jogában áll élni a Különleges elégedettségi garanciával.
  3. A 2.1. pontban említett Ügyfélnek minden Különleges elégedettségi garancia alá tartozó Termék esetén kizárólag egyszer használhatja a garanciát. A Különleges elégedettségi garancia kizárólag az első Adásvételi szerződésre érvényes, amelynek tárgya egy adott Termék volt, azaz nem érvényes a következő Adásvételi szerződésre, amelynek tárgyát azonos Termék képezi.
  4. A 2.1. pontban említett Ügyfélnek kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén áll jogában használni a Különleges elégedettségi garanciát:
   1. Az Ügyfél legalább egyszer használta a Terméket;
   2. Az Ügyfél a Terméket a hozzá csatolt felhasználási útmutatónak megfelelően használta, különösen nem haladta meg a Termékre vonatkozó javasolt dózisokat;
  5. A 2.1. pontban említett Ügyfélnek a Különleges elégedettségi garancia használatához az alábbiakat kell tennie:
   1. Kapcsolatfelvételi űrlapban be kell nyújtania a Különleges elégedettségi garancia használati szándékát leíró nyilatkozatot,
   2. a Kapcsolatfelvételi űrlapban meg kell adnia a következő adatokat: megrendelésszám, családneve és személyneve, lakcíme (utca és házszám, város, postakód), megrendelés során megadott telefonszám, bankszámlaszám, megvásárolt csomagok száma, a rendelés összértéke, kézbesítés dátuma, megrendelés dátuma, testsúly kezelés előtt, testsúly kezelés után, napi elfogyasztott kalóriaszám, napi elfogyasztott folyadékmennyiség, a termék használatának leírása, az étrendkiegészítő megfigyelt hatásai. Kizárólag a fenti információk megadása és a tevékenységek elvégzése számít az Adásvételi szerződés megszüntetésére irányuló kérésnek.
  6. Az Üzemeltető a 2.5. pontnál említett nyilatkozatok és adatok biztosítását követő 30 napon belül megvizsgálja a beküldött kérést és adatokat, azt követően pedig értesíti az Ügyfelet a kérés elfogadásáról vagy visszautasításáról.
  7. Amennyiben az Ügyfél Különleges elégedettségi garanciát használ fel, az Eladó visszatéríti az Ügyfélnek a Termék árát, azonban a szállítási költséget nem. Ha a 2.1. pontban említett Ügyfél az Adásvételi szerződés alapján egy Termékből egynél többet vásárolt, az Eladó csak egy Termék árát téríti meg az Ügyfél számára. A Termék árának visszatérítése az Ügyfélnek az Adásvételi szerződéssel kapcsolatos kérésének elfogadásáról történő értesítését követő 14 napon belül történik.
  8. A jelen rendelkezés előírásai nem érintik és nem módosítják a törvény és a jelen Szabályzat előírásait az Eladó Termékek hibáival kapcsolatos felelősségéről.
 3. PANASZOK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK BÍRÓSÁGON KÍVÜLI MÓDJAI, VALAMINT EZEN ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYAI

  1. Az Ügyfél panaszainak felülvizsgálatának és követeléseinek érvényesítésének bíróságon kívüli módjai, valamint ezen eljárásokhoz való hozzáférés szabályai a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal weboldalán érhetők el: Link.
  2. A Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke telefonon, a 22 55 60 333 telefonszámon, e-mailen, a kontakt.adr@uokik.gov.pl címen, valamint a Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varsó fizikai címen is elérhető. Az említett hivatal feladata többek között segítséget nyújtani a fogyasztóknak jogvitáik bíróságon kívüli megoldásában.
  3. A fogyasztónak az alábbi példák szerint lehetősége van bíróságon kívüli eljárásokat alkalmazni panaszai kezelésére és követelései érvényesítésére: (1) indítvány jogvita barátságos megoldására fogyasztóvédelmi bíróságon (további információk: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) indítvány jogvita bíróságon kívüli megoldására a Kereskedelmi Felügyelőség kerületi felügyelője által (további információk az Eladó székhelyén illetékes felügyelő weboldalán); és (3) fogyasztói vagy társadalmi szervezetek város szóvivőjének támogatása, akinek törvényben meghatározott feladati közé tartozik a fogyasztók védelme (többek között a Fogyasztók Szövetsége, a Lengyel Fogyasztók Egyesülete). A tanácsadás többek között a porady@dlakonsumentow.pl e-mail címen, valamint az ügyfélszolgálaton, 801 440 220 telefonszámon (információs vonal Munkanapokon 8:00 - 18:00 óra között, a telefonszolgáltató tarifájának megfelelő díjjal).
  4. A http://ec.europa.eu/consumers/... címen elérhető egy platform, amely a fogyasztók és vállalkozók közötti jogviták megoldását szolgálja EU szinten (ODR platform). Az ODR Platform egy interaktív és többnyelvű weboldal, amelynek célja összetett szolgáltatások nyújtása internetes adásvételi szerződésből vagy szolgáltatási szerződésből adódó szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták bíróságon kívüli megoldása érdekében (bővebb információk a platform weboldalán vagy a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal internetes oldalán érhetők el: Link).
 4. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

  1. A távolsági szerződést megkötő fogyasztó indoklás és költségek nélkül – kivéve a Szabályzat 9.8. pontjában előírt – 14 napon belül elállhat a szerződéstől. A határidőnek való megfeleléshez elég egy nyilatkozat küldése annak lejárata előtt. A szerződéstől való elállási nyilatkozatot közvetlenül az Eladónak vagy az Üzemeltetőnek kell benyújtani. A nyilatkozat például:
   1. benyújtható írásban az Üzemeltetőnek a Szabályzat bevezetőjében megadott címére; vagy
   2. elektronikusan a Kapcsolatfelvételi űrlap útján.
  2. A szerződéstől való elállási nyilatkozat egy mintapéldánya elérhető a Fogyasztóvédelmi Törvény 2. mellékletében, valamint a Szabályzat 11. pontjában és a Webshopban, a szerződéstől való elállást érintő könyvjelzőnél. A fogyasztó használhatja az űrlapot, de ez nem kötelező.
  3. A szerződéstől való elállási időszak az alábbiak szerint veszi kezdetét:
   1. olyan szerződésért, amely alapján az Eladó Terméket szolgáltat, és tulajdonjogát átruházza (pl. Adásvételi szerződés) – a Termékek tulajdonjogának az Ügyfél vagy az általa kijelölt harmadik fél általi átvételét, aki nem lehet a kiszállító, és az olyan szerződés esetén, amely: (1) számos, külön, tételekben vagy részekben szolgáltatott Termékre szól – az utolsó Termék, tétel vagy rész tulajdonjogának átvételekor, (2) a Termékek rendszeres szolgáltatásáról szól egy adott időtartamon belül – az első Termék tulajdonjogának átvételekor.
   2. egyéb szerződések esetén – a Szerződés megkötésének időpontján.
  4. Távolsági szerződéstől való elállás esetén a szerződés meg nem kötöttnek minősül.
  5. Az Eladó köteles a fogyasztónak a lehető legrövidebb időn belül, de nem később, mint a fogyasztó szerződéstől való elállási nyilatkozatának kézhezvételét követő 14 naptári napon belül visszatéríteni minden kifizetést, beleértve a Termékkiszállítás költségeit (kivéve a fogyasztó által kiválasztott olyan szállítási módszer költségét, amely más, mint a Webshopban elérhető legolcsóbb szállítási módszer). Az Eladó a fogyasztó által alkalmazott fizetési módszerrel teríti meg a kifizetést, kivéve ha a fogyasztó kifejezetten hozzájárult egy másik visszatérítési módszerhez, amely nem jár további költségekkel. Amennyiben az Eladó nem ajánlja fel, hogy ő maga veszi el a fogyasztótól a visszatérítendő Terméket, akkor várhat a fogyasztótól kapott kifizetés visszatérítésével egészen addig, amíg meg nem kapja az adott Terméket a fogyasztótól, vagy a fogyasztó bizonyítékot nem küld az Eladónak a Termék visszaküldéséről (amelyik hamarabb bekövetkezik).
  6. A Fogyasztó köteles a Terméket azonnal, de nem később, mint a szerződéstől való elállásának időpontjától számított 14 naptári napon belül visszaküldeni az Eladónak, vagy átadni az Eladó által kijelölt személynek, kivéve azon esetekben, ha az Eladó felajánlotta, hogy saját maga veszi át a Terméket. A határidőnek való megfeleléshez elég a Termék visszaküldése annak lejárata előtt. A Fogyasztó a Terméket az alábbi címre küldheti vissza: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Egyesült Királyság.
  7. A Fogyasztó felelősséggel tartozik a Termék értékcsökkenéséért, amennyiben az a Termék jellegének, funkcióinak és működésének felismeréséhez szükséges módszert meghaladó használatából ered.
  8. A Fogyasztó által kötelezően kifizetendő, a szerződéstől való elállásával kapcsolatos esetleges költségek:
   1. Ha a fogyasztó a Webshopban elérhető legolcsóbb, normál kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott, az Eladó nem köteles az általa viselt további költségeket visszatéríteni a fogyasztónak.
   2. A fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit.
   3. Szolgáltatás Termék esetén, amelynek teljesítése – a fogyasztó kifejezett kérésére – a szerződéstől való elállási idő lejárata előtt kezdődött, a fogyasztó, aki gyakorolja a szerződéstől való elállási jogát. A fizetendő összeg a teljesített szolgáltatás mértékével arányosan kerül kiszámolásra, a szerződésben egyeztetett ár vagy díj figyelembevételével. Amennyiben az ár vagy díj túl nagy, az összeg kiszámítási alapja a teljesített szolgáltatás piaci értéke.
  9. A távolsági szerződéstől való elállás joga nem áll fenn az alábbi szerződések esetén:
   1. (1) szolgáltatásnyújtás, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával teljesen elvégezte azt, és az ügyfél a szolgáltatás előtt értesítve volt arról, hogy miután az Eladó teljesítette a szolgáltatást, akkor az Ügyfél elveszíti a szerződéstől való elállás jogát; (2) amelyben az ár vagy díj függ a pénzügyi piac ingadozásaitól, amely az Eladó irányításán kívül esik, és amely a szerződéstől való elállási idő lejárata előtt bekövetkezhet; (3) amelyben a szolgáltatás tárgya nem előregyártott Termék, amely a fogyasztó egyéni kikötései alapján készült vagy a fogyasztó egyéni szükségleteit szolgálja; (4) amelyben a szolgáltatás tárgya gyors romlásra hajlamos, vagy rövid lejárati idővel rendelkező Termék; (5) amelyben a szolgáltatás tárgya zárt csomagolásban biztosított Termék, amely kézhezvételt követő kibontása után egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt már nem küldhető vissza; (6) amelyben a szolgáltatás tárgyát olyan Termékek képezik, amelyek jellegüktől fogva kézbesítést követően véglegesen más tárgyakkal kapcsolódnak össze; (7) amelyben a szolgáltatás tárgyát alkoholos italok képezik, amelyek ára az Adásvételi szerződés megkötésekor egyeztetve volt, és amelyek szolgáltatása kizárólag 30 nap elteltével következhet be, és amelyek értéke függ a piac ingadozásaitól, amely az Eladó irányításán kívül esik; (8) amelyben a fogyasztó kifejezetten kérte, hogy az Eladó sürgős javítás vagy karbantartás miatt kiszállást kellett végeznie; ha az Eladó továbbá a fentiektől eltérő egyéb olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket a fogyasztó követelt, vagy ha az Eladó a javításokhoz vagy karbantartási munkákhoz szükséges cserealkatrészeken kívül egyéb Termékeket is biztosít; (9) amelyben a szolgáltatás tárgya hang- vagy videófelvétel, vagy lezárt csomagolásban biztosított számítógépes szoftver, ha a csomagolás kézbesítést követően kibontásra került; (10) naplók, időszakos publikációk vagy magazinok biztosítása, kivéve előfizetési szerződés esetén; (11) nyilvános árverezés útján megkötött; (12) nem tartózkodási, tárgyak szállítására, autókölcsönzésre irányuló, vendéglátóipari, pihenéssel, szórakozással, sporttal és kulturális eseményekkel kapcsolatos szolgáltatásról szól, ha a szerződés meghatározza a szolgáltatásnyújtás dátumát vagy időtartamát; (13) digitális tartalom fizikai hordozón történő szolgáltatására irányul, ha a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával történt a szerződéstől való elállási idő lejárata előtt, és az Eladó általi értesítését követően, miszerint elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

ONEBRAND TRADING LIMITED
Chytron, 3
Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus
+48 785 678 687
info@healthlabs.shop