Adatvédelmi irányelvek

A WEBÁRUHÁZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Jelen Webáruház üzemeltetője és Szolgáltatója melynek székhelye: London, címe: 590 Kingston Road, London SW20 8DN, Nagy-Britannia, cégjegyzékszáma (Companies House) 10225593. Lehetséges az üzemeltetővel való kapcsolatba lepés a „KAPCSOLAT” könyvjelzőn keresztül, mely az üzemeltető weboldalán található meg, a https://healthlabspharm.com weboldalon.

TARTALOMJEGYZÉK

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 2. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJAI
 3. AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA, ALAPJA, IDŐSZAKA ÉS HATÁLYA A WEBÁRUHÁZBAN
 4. ADATVEVŐK A WEBÁRUHÁZBAN
 5. PROFILALKOTÁS A WEBÁRUHÁZBAN
 6. AZ ADATTULAJDONOSOK JOGAI
 7. SÜTIK A WEBÁRUHÁZBAN, TELJESÍTMÉNYADATOK ÉS ELEMZÉSEK
 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A webáruház adatvédelmi szabályzata informatív jellegű, ami azt jelenti, hogy az adatok nem vonatkoznak a személyek kötelezettségeire. Az adatvédelmi szabályzat elsősorban a webáruház Adminisztrátorának a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályait tartalmazza, amelyekben az adminisztrátor elektronikus szolgáltatásokat nyújt az Áruház közvetítésével, beleértve a személyes adatok feldolgozásának alapjait, céljait és terjedelmét, az adatokkal kapcsolatos személyek jogait valamint a süti-fájlok és az analitikai eszközök alkalmazási körére vonatkozó információkat a webáruházra vonatkozóan. A webáruházon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a jelen irányelv elején kijelölt Üzemeltető (a továbbiakban: „Adminisztrátor”). Az üzemeltető csak abban az esetben lehet Adminisztrátor, ha a személyes adatokat elektronikus szolgáltatások nyújtása során ezeket ő dolgozza fel. Az üzemeltető az adásvételi megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó személyes adatokat csak feldolgozó egységként kezeli. Az adásvételi megállapodások megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan feldolgozott személyes adatok kezelője az Eladó, aki a weboldalon elérhető adatvédelmi irányelvekben meghatározott célokból és szabályok szerint dolgozza fel az adatokat.
  2. Az internetes áruházon keresztül összegyűjtött személyes adatok kezelője a jelen irányelv kezdetén kinevezett Üzemeltető (a továbbiakban: rendszergazda). Az Üzemeltető az az adminisztrátor csak abban a körben, amelyben a személyes adatokat az elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban dolgozza fel. Az Üzemeltető az adatkezelés során kezeli a személyes adatokat az értékesítési megállapodások bevezetése és teljesítése csak feldolgozó egységként. Az értékesítési megállapodások megkötésével és teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatok kezelője az Eladás, aki a személyes adatokat a weboldalon elérhető adatvédelmi politikában meghatározott célokból és szabályok szerint dolgozza fel.
  3. TAz a személy, akire az adatok vonatkoznak, kapcsolatban léphet az Adminisztrátorral, leginkább a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.
  4. A személyes adatokat az Adminisztrátor a kötelező érvényű törvényi rendelkezésekkel összhangban kezeli, különös tekintettel a természetes személyek védelméről és a személyes adatok feldolgozásáról szóló 2016, április 27-én hozott Európai Parlament és az Európai Bizottság (EU) 2016/679-es számú Rendeletének 13. cikkének (1) és (2) bekezdésére, valamint a 95/46/EC rendelet (általános adatvédelmi rendelkezés) (a továbbiakban: „RODO”, „GDPR” Rendelet) hatályon kívül helyezésével. A GDPR Rendelet hivatalos szövegének linkje
  5. A webáruház használata, beleértve a hírlevél használatát, teljesen önkéntes. Hasonlóképpen, a webáruházat használó személy személyes adatainak megadása is önkéntes alapú, két kivételtől eltekintve: (1) Szerződéskötés az Adminisztrátorral – a Webáruház webhelyén és a Webáruház szabályzatában, valamint ezen adatvédelmi politikában megjelölt esetekben és azok körében nem biztosítanak személyes adatokat az Adminisztrátorral elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás megkötéséhez, ennek eredményeként nincs lehetőség sem a megállapodás megkötéséhez. Ilyen esetben a személyes adatok megadása, ha szerződéses követelményről van szó, és ha a személy, akire az adatok vonatkoznak, egy adott megállapodást akar kötni az adminisztrátorral, akkor köteles a szükséges adatokat megadni neki. Minden alkalommal, amikor a megállapodás megkötéséhez szükséges adatok körét előre feltüntetik a Webáruház honlapján, valamint a Webáruház szabályzatában; (2) Az Adminisztrátor törvényes kötelezettségei közé tartozik – a személyes adatok szolgáltatása a törvény általánosan hatályban lévő jogszabályokból fakadó követelményeinek következtében, amelyek az adminisztrátort kötelezik a személyes adatok feldolgozására, és amennyiben ebben az esetben nem rendelkeznek a személyes adatokkal, az megakadályozza őket az adminisztrátori kötelezettségek teljesítésében.
  6. Az Adminisztrátor különös erőfeszítéseket tesz a személyek érdekeinek védelme érdekében, amelyekre a begyűjtött személyes adatok vonatkoznak, különös felelősséggel a következő esetekben: 1) a törvénynek megfelelően vannak feldolgozva; (2) megjelölt jogi célokra kerültek összegyűjtésre, és nem esnek az e céloknak nem megfelelő további feldolgozás hatálya alá; (3) alapvetően helyes és megfelel a feldolgozás céljának; (4) olyan formában van tárolva, amely lehetővé teszi az általuk említett személyek azonosítását, nem több ideig, mint amennyire az adatfeldolgozás céljának eléréséhez szükséges, és (5) oly módon történő feldolgozás, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a tiltott vagy illegális adatkezelést, a véletlen elvesztést, megsemmisítés vagy károsodás elleni védelmet a megfelel műszaki vagy szervezeti eszközökkel.
  7. Az adminisztrátor figyelembe véve a feldolgozás természetét, hatókörét, összefüggését és céljait, valamint a természetes személyek jogainak vagy szabadságainak megsértésének kockázatát, különböző valószínűséggel és súlyával, végrehajtja a megfelelő műszaki és szervezeti eljárásokat úgy, hogy a feldolgozás összhangban álljon a GDPR-ral és hogy ez bizonyítható legyen. Az eljárásokat szükség esetén felülvizsgálják és frissítik. Az adminisztrátor olyan technikai eszközöket használ, melyek megakadályozzák a jogosulatlan személyek által elektronikus úton küldött személyes adatok megszerzését és módosítását.
  8. Az ebben az adatvédelmi irányelvben szereplő és nagybetűvel kezdődő szavakat, kifejezéseket és rövidítéseket (pl. Eladó, Üzemeltető, Webáruház, Elektronikus Szolgáltatás) a Webáruház szabályzatában szereplő meghatározásuknak megfelelően kell értelmezni, mely az áruház weboldalán található meg.
 2. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJAI

  1. Az Adminisztrátor jogosult a személyes adatok feldolgozására olyan esetekben, amikor- és ebben az esetben – az alábbi feltételek körül legalább egy teljesül: (1) az értintett személy hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő feldolgozásához; (2) a megállapodás megkötése előtt feldolgozás szükséges a megállapodás végrehajtásához, amennyien a szerződő fél az a személy, akire az adatok vonatkoznak; (3) a feldolgozásra az Adminisztrátor jogi kötelezettségének teljesítéséhez van szükség, vagy (4) a feldolgozás elengedhetetlen olyan célokra, amelyek az Adminisztrátor vagy harmadik fél által megvalósított, jogilag indokolt érdekekből származnak, kivéve egy olyan helyzetet, amelyben az érintett személy alapvető- és szabadságjogai kötelező jellegűek, ezen érdekekkel szemben, amelyek megkövetelik a személyes védettséget különösen akkor, ha az érintett személy egy gyermek.
  2. A személyes adatoknak az Adminisztrátor általi minden egyes feldolgozásához legalább az egyik alapvető tényezőre szüksége van az adatvédelmi irányelvek 2.1-es pontjában feltüntetett alapelemek közül. A Webáruház ügyfeleinek személyes adatainak Adminisztrátor általi feldolgozásának alapjai az adatvédelmi irányelvek következő részében kerülnek részletezésre – a személyes adatok Adminisztrátor általi feldolgozásának egy adott céljára való hivatkozással egyetemben.
 3. AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA, ALAPJA, IDŐSZAKA ÉS HATÁLYA A WEBÁRUHÁZBAN

  1. Minden alkalommal, amikor a Címzett személyes adatainak célja, alapja, időtartama és terjedelme az Adminisztrátor által feldolgozott, a Webáruházban az adat által hivatkozott személy által végrehajtott tevékenységből származik.
  2. Az Adminisztrátor a Webáruházban szereplő személyes adatokat a következő célokra, az alábbi szabályok szerint, a meghatározott időszakokban és az alábbi alkalmazási körben dolgozhatja fel:
   Az adatfeldolgozás célja Az adatfeldolgozás jogalapja és az adattárolási időszak Az adatfeldolgozás hatálya
   Az elektronikus szolgáltatások Adminisztrátor által nyújtásáról szóló megállapodás megszűntetése

   vagy a fent említett megállapodás megkötése előtt az adatokra hivatkozó személy kérésére tett lépések esetén
   AA GDPR Rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, b) pontja (a megállapodás végrehajtása

   Az adatokat addig tárolják, ameddig azok elengedhetetlenek az egyébként megkötött megállapodás végrehajtásához, megszüntetéséhez vagy felszámolásához.
   A maximális alkalmazási kör: név, vezetéknév, elektronikus cím, telefonszám, szállítási cím (utca, házszám, lakrész száma, postakód, város, ország), lakóhely/vállalkozás/székhely (ha eltér a szállítási címtől).

   A nem fogyasztó ügyfelek esetében az adminisztrátor emellett feldolgozhatja a szolgáltatás igénybe vevőjének vagy ügyfelének üzleti dame-ját és adóazonosító számát (NIP).
   Az Adminisztrátor közvetlen marketingje esetén GDPR Rendelet 6. cikk, (1) bekezdés, f) pont (az Ügyvezető jogilag ésszerű érdeke)

   Az adatokat az alábbi jogi szempontból ésszerű érdekek fennállásának időtartamára tárolja az Adminisztrátor, viszont csak azokra a személyekre vonatkozó követelések elévülési idejére, amelyekre az adatok hivatkoznak, az Adminisztrátor által vezetett üzleti tevékenység miatt. Az elévülési időt a törvény, különösen a polgári törvénykönyv határozza meg (a folyó gazdasági tevékenységgel kapcsolatos követelések elévülési ideje három év).

   Az Adminisztrátor nem dolgozhatja fel az adatokat közvetlen marketing céljából, ha az a személy, akire az időtartam vonatkozik, e tekintetben tényleges kifogást fogalmaz meg.
   E-mail cím, telefonszám
   Marketing GDPR Rendelet, 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont (beleegyezés)

   Az adatokat addig tárolják, amíg az érintett személy vissza nem vonja hozzájárulását további adatfeldolgozás céljából.
   Név, e-mail cím, telefonszám
   Az Eladó számviteli könyvelésének futtatása érdekében GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés) c) pont, a 2018 január 30-i könyvelőkről szóló törvény 74. cikk (2) (2018. évi törvény, 395. pontja) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban

   Az adatokat azon, a törvény rendelkezéseiben előírt ideig tárolják, amelyek előírják az Adminisztrátor számára a számviteli könyvek tárolását (5 év, az adatforgalom évét követő év kezdetétől számítva, amelyre az adatok vonatkoznak).
   Keresztnév, vezetéknév, lakóhely/vállalkozás/székhely címe (ha eltér a szállítási címtől), a cég neve és az ügyfél adóazonosító száma (NIP).
   Azon állítások megállapítása, érvényesítése vagy védelme, amelyek az Adminisztrátor esetében felmerülhetnek vagy felmerülnek. GDPR Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés f) pont

   Az adatokat az Adminisztrátor által megvalósított, jogilag ésszerű érdekek fennállásának időtartamára tárolják, de nem több ideig, mint ahogy az Adminisztrátor által folytatott üzleti tevekénység miatt az adatok tulajdonában lévő személlyel kapcsolatos követelések elévülési ideje lejár. Az elévülési időt a törvény, különösen a polgári törvénykönyv határozza meg (a folyó gazdasági tevékenységgel kapcsolatos követelések elévülési ideje három év, az adásvételi megállapodások esetében pedig két év).
   Keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím (utca, házszám, lakrész száma, postakód, város, ország), lakóhely/vállalkozás/székhely címe (ha különbözik a kézbesítési címtől).

   Azon ügyfelek esetében, akik nem fogyasztók, az Adminisztrátor emellett feldolgozhatja az ügyfél üzleti dame-ját, és adóazonosító számát (NIP) is.

   Az adatfeldolgozás célja

   Az elektronikus szolgáltatások Adminisztrátor által nyújtásáról szóló megállapodás megszűntetése vagy a fent említett megállapodás megkötése előtt az adatokra hivatkozó személy kérésére tett lépések esetén

   Az adatfeldolgozás jogalapja és az adattárolási időszak

   A GDPR Rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, b) pontja (a megállapodás végrehajtása

   Az adatokat addig tárolják, ameddig azok elengedhetetlenek az egyébként megkötött megállapodás végrehajtásához, megszüntetéséhez vagy felszámolásához.

   Az adatfeldolgozás hatálya

   A maximális alkalmazási kör: név, vezetéknév, elektronikus cím, telefonszám, szállítási cím (utca, házszám, lakrész száma, postakód, város, ország), lakóhely/vállalkozás/székhely (ha eltér a szállítási címtől).

   A nem fogyasztó ügyfelek esetében az adminisztrátor emellett feldolgozhatja a szolgáltatás igénybe vevőjének vagy ügyfelének üzleti dame-ját és adóazonosító számát (NIP).

   Az adatfeldolgozás célja

   Az Adminisztrátor közvetlen marketingje esetén

   Az adatfeldolgozás jogalapja és az adattárolási időszak

   A GDPR Rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, b) pontja (a megállapodás végrehajtása

   Az adatokat addig tárolják, ameddig azok elengedhetetlenek az egyébként megkötött megállapodás végrehajtásához, megszüntetéséhez vagy felszámolásához.

   The Administrator may not process data for the purposes of direct marketing in case if an effective objection is expressed in this scope by the person that the date refer to.

   Az adatfeldolgozás hatálya

   E-mail cím, telefonszám

   Az adatfeldolgozás célja

   Marketing

   Az adatfeldolgozás jogalapja és az adattárolási időszak

   GDPR Rendelet, 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont (beleegyezés)

   Az adatokat addig tárolják, amíg az érintett személy vissza nem vonja hozzájárulását további adatfeldolgozás céljából.

   Az adatfeldolgozás hatálya

   Név, e-mail cím, telefonszám

   Az adatfeldolgozás célja

   Az Eladó számviteli könyvelésének futtatása érdekében

   Az adatfeldolgozás jogalapja és az adattárolási időszak

   GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés) c) pont, a 2018 január 30-i könyvelőkről szóló törvény 74. cikk (2) (2018. évi törvény, 395. pontja) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban

   Az adatokat azon, a törvény rendelkezéseiben előírt ideig tárolják, amelyek előírják az Adminisztrátor számára a számviteli könyvek tárolását (5 év, az adatforgalom évét követő év kezdetétől számítva, amelyre az adatok vonatkoznak).

   Az adatfeldolgozás hatálya

   Keresztnév, vezetéknév, lakóhely/vállalkozás/székhely címe (ha eltér a szállítási címtől), a cég neve és az ügyfél adóazonosító száma (NIP).

   Az adatfeldolgozás célja

   Azon állítások megállapítása, érvényesítése vagy védelme, amelyek az Adminisztrátor esetében felmerülhetnek vagy felmerülnek.

   Az adatfeldolgozás jogalapja és az adattárolási időszak

   GDPR Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés f) pont

   Az adatokat az Adminisztrátor által megvalósított, jogilag ésszerű érdekek fennállásának időtartamára tárolják, de nem több ideig, mint ahogy az Adminisztrátor által folytatott üzleti tevekénység miatt az adatok tulajdonában lévő személlyel kapcsolatos követelések elévülési ideje lejár. Az elévülési időt a törvény, különösen a polgári törvénykönyv határozza meg (a folyó gazdasági tevékenységgel kapcsolatos követelések elévülési ideje három év, az adásvételi megállapodások esetében pedig két év).

   Az adatfeldolgozás hatálya

   Keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím (utca, házszám, lakrész száma, postakód, város, ország), lakóhely/vállalkozás/székhely címe (ha különbözik a kézbesítési címtől).

   Azon ügyfelek esetében, akik nem fogyasztók, az Adminisztrátor emellett feldolgozhatja az ügyfél üzleti dame-ját, és adóazonosító számát (NIP) is.

 4. ADATVEVŐK A WEBÁRUHÁZBAN

  1. A Webáruház megfelelő működéséhez, valamint az elektronikus szolgáltatások nyújtásához kialakított szervezetek (pl. szoftverszolgáltató) szolgáltatásait kell igénybe venni. Ezen túlmenően, mivel a Webáruházat az eladó és az ügyfél közötti értékesítési megállapodások megkötését szervező üzemeltető végzi és kezeli, az eladó személyes adatait meg lehet osztani az adásvételi megállapodás megkötésével kapcsolatos tevékenységek esetén. Az Adminisztrátor csak az ilyen feldolgozó egységek szolgáltatásait használja, amelyek megfelelő garanciákat biztosítanak a vonatkozó műszaki és szervezeti eszközök működtetésére, annak érdekében, hogy a feldolgozás megfeleljen a RODO – Rendelet követelményeinek, és megvédje az adatok által érintett személyek jogait
  2. Az Adminisztrátor általi adatszolgáltatás nem minden esetben történik meg, és nem az adatvédelmi irányelvekben vagy a címzettek kategóriájában feltüntetett összes címzett számára érvényes – az Adminisztrátor csak akkor adja meg az adatokat, ha ez elengedhetetlen a személyes adatok feldolgozásának egy meghatározott céljának teljesítéséhez. Például, ha az ügyfél értékesítési megállapodás megkötése nélkül használ kapcsolatfelvételi űrlapot, az adatait nem adják át az Eladónak, kivéve, ha azt a személyes adatokkal rendelkező személy kéri.
  3. Az ügyfelek személyes adatai a következő címzetteknek vagy címzett kategóriába továbbíthatók.
   1. számviteli szolgáltatások, jogi és tanácsadási szolgáltatások nyújtóinak, amelyek biztosítják az Adminisztrátor számára a számviteli, jogi vagy tanácsadási támogatást (különösen a könyvelőirodák, ügyvédi irodák vagy adóságbehajtó cégek) – az Adminisztrátor az ügyfél összegyűjtött személyes adatait csak abban az esetben bocsátja a nevében eljáró kiválasztott szállító rendelkezésére, és csak olyan körülmények között, ha az adatfeldolgozás egy adott céljának elvégzéséhez szükséges ez, ennek összhangban kell lennie a jelen Adatvédelmi Szabályzattal.
  4. Az ügyfelek személyes adatai nem kerülnek továbbításra más országokba.
 5. PROFILALKOTÁS A WEBÁRUHÁZBAN

  1. A GDPR rendelet kötelezi az Adminisztrátort az automatizált döntéshozatalról való tájékoztatásra, valamint a GDPR rendelkezés 22. cikk, (1) és (4) bekezdésben említett profilalkotásra is, valamint – legalábbis jelen esetben – a kötelezettségvállalási szabályokra vonatkozó releváns információk, illetve az ilyen adatfeldolgozás jelentésére és várható következményeire vonatkozó az érintett személy számára lényeges információkáé. A fentiekre tekintettel az adminisztrátor az adatvédelmi politika e pontjában információkat nyújt a lehetséges profilozásról.
  2. Az Adminisztrátor a Webáruházban történő profilalkotást közvetlen marketingcélokra használhatja, de az ezen az alapon hozott döntések nem utalnak az adásvételi szerződés megkötésére vagy elutasítására, illetve a Webáruházban történő Elektronikus szolgáltatások használatának lehetőségére. A profilalkotás Internetes áruházban történő használatának több előnye is lehet, például egy adott személy kedvezményt kaphat, kedvezménykódot fogadhat, értesítést kap a befejezetlen vásárlásról, termékajánlót kap, amelyek az ő érdekének vagy preferenciáinak felelnek meg, jobb feltételeket kaphatnak, a Webáruház általános ajánlataihoz képest. A profilalkotás ellenére, az adott személy szabadon hozhatja meg azon döntést, hogy használni szeretné-e az ily módon kapott kedvezményt, vagy az ily módon szerzett előnyösebb feltételeket a Webáruházban történő vásárlás ideje alatt.
  3. A profilalkotás a Webáruházban történő automatikus elemzésből áll, mely az adott személy Webáruházban végzett viselkedésmintáján alapul, mint például, hogy milyen termékeket ad hozzá a kosarában, milyen termékek oldalait látogatta meg, vagy korábban milyen termékeket vásárolt az áruházból.
  4. Az a személy, amelyre az adatok vonatkoznak, nem kerülhet olyan határozat rendelkezései alá, mely kizárólag ezen automatikus feldolgozáson alapszik, ideértve a profilozást és az ezen személyt érintő joghatásokat vagy más befolyásoló módozatokat.
 6. AZ ADATTULAJDONOSOK JOGAI

  1. Hozzáférési, módosítási, korlátozási, törlési vagy továbbítási jog – azon személyek, akikre a megadott adatok vonatkoznak, jogosultak az Adminisztrátortól személyes adataihoz való hozzáférési kérelmet igényelni, azokat bármikor módosíthatják vagy törölhetik („elfelejtéshez való jog”), vagy korlátozhatják a feldolgozást és jogában áll a feldolgozás ellen kifogást emelni, továbbá jogosult az adatok továbbítására is. A részletes feltételek, valamint a fent említett jogok végrehajtási körülményei, a GDPR – rendelkezés 15-21. cikkeiben olvasható.
  2. Hozzájárulási jog mindenkori visszavonhatósága – azon személy, akinek adatait az Adminisztrátor egy megadott hozzájárulás alapján dolgozta fel (a GDPR rendelkezés 6. cikk, (1) bekezdés, a) pontja vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján), jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni, anélkül, hogy befolyásolná a feldolgozási jogoknak való megfelelést, amelyet a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján tettek. A hozzájárulás visszavonása elérhetőségi űrlapon keresztül vagy az e-ail cím megfelel hivatkozására kattintva lehetséges.
  3. Panasztételi jog a felügyeleti hatósághoz – azon személy, akinek az adatait az Adminisztrátor dolgozza fel, jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a GDPR rendelkezésekben, valamint a lengyel jogban meghatározott módon és mód szerint, különösen a személyes jogok védelméről szóló törvény alapján. A lengyel Felügyeleti Hatóság felel a személyes adatok védelméért.
  4. Kifogásoláshoz való jog – azon személy, amelyre az adatok vonatkoznak, jogosult bármikor – a saját helyzetével kapcsolatos okok miatt – kifogást emelni személyes adatainak a 6 cikk, (1) bekezdés, e) pont (érdek vagy állami feladatok) vagy az f) pont (az Adminisztrátor jogilag ésszerű érdeke) alapján leírt jogai szerint, ideértve az ezen előírásokon alapuló profilozást is. Ilyen esetben az Adminisztrátor nem jogosult a személyes adatok feldolgozására, hacsak nem bizonyítja, hogy ennek végrehajtása fontos, egy jogilag ésszerű adatkezelési szabályzat felmutatásával, amely felülbírálja a személy érdekeit, jogait és szabadságait, vagy az igények megállapításának, érvényesítésének vagy védelmének alapjait.
  5. A közvetlen értékesítéssel kapcsolatos kifogás joga – amennyiben az adott személyes adatokat közvetlen marketing igényei miatt dolgozzák del, az adott személy bármikor jogosult arra, hogy személyes adatainak ilyen célú feldolgozásával szemben kifogásai legyenek, beleértve a profilalkotást is, de csak azon esetben, ha a feldolgozás célja a közvetlen marketing.
  6. Az Adatvédelmi szabályzat ezen elemében említett jogok kiegészítése érdekében a megfelelő üzenetet írásban vagy elektronikus úton az Adatvédelmi szabályzat preambulumában megjelölt Adminisztrátor címén, illetve a Webáruház weboldalán elérhető kapcsolatfelvételi űrlap használatával lehet felvenni a kapcsolatot az Adminisztrátorral
 7. WEBÁRUHÁZ SÜTIK, TELJESÍTMÉNYADATOK ÉS ELEMZÉSEK

  1. A süti-fájlok kisméretű szöveges üzenetek fájlok formájában, amelyeket a szerver küld a webáruházat látogató személy részéről (például számítógép, laptop vagy okostelefon flash kártya merevlemezén – a webáruház látogatója álta használt eszköztől függően). A sütikre és az előzményekre vonatkozó részletes információk itt találhatók: Link
  2. Az Üzemeltető feldolgozhatja a sütikben található adatokat, miközben a látogatók a webáruházat használják, a következő célokra:
   1. a webáruházban bejelentkezett ügyfelek azonosítása, valamint a bejelentkezés igazolása;
   2. a kosárhoz hozzáadott termékek memorizálása a rendelés végrehajtása érdekében;
   3. adatok memorizálása a teljesített megrendelési űrlapokból, kérdőívekből vagy naplózási adatokból a webáruházba;
   4. a webáruház tartalmának a Szolgáltató egyéni preferenciáihoz való igazítása (például a színek, a karakterek mérete, a webhely elrendezése;
   5. névtelen statisztikák futtatása a webáruház használatának módjáról,
   6. remarketing, vagyis a webáruház látogatóinak tevékenységeinek anonim elemzése (például egy bizonyos webhelyen történő látogatások ismétlődése, kulcsszavak stb.) Profiluk létrehozása és a várt érdeklődésnek megfelelő hirdetések biztosítása érdekében akkor is, ha más internetes weboldalakra látogat el, pl. a Google Inc és Facebook Ireland Ltd. hálózataira.
  3. 3. Szabványként a piacon elérhető legtöbb internet böngésző alapértelmezés szerint elfogadja a sütik használatát. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy a Sütik használatának feltételeit saját internetböngészője beállításaival határozza meg. Ez azt jelenti, hogy részben korlátozható (pl. ideiglenesen) vagy teljesen kikapcsolható a sütik mentésének lehetősége, - ez utóbbi esetben ez befolyásolhatja a webáruház bizonyod funkcióit (pl. nehézségek adódhatnak a megrendelő ügyfélkapuinak átengedése esetén vagy a megrendelőlap kitöltésekor, ami annak tudható be hogy a kosárban szereplő termékeket a megrendelés következő lépései során az oldal nem jegyzi meg.
  4. 4. Az internetböngésző beállításai a sütifájlok hatókörében relevánsak a sütik webáruházbeli használatához való hozzájárulás szempontjából is – a törvény rendelkezéseivel összhangban ez az egyetértés az Internet beállításaival is kifejezhető. Abban az esetben, ha ilyen hozzájárulást nem kapnak az internet böngésző sütikre vonatkozó beállításait ennek megfelelően módosítani kell.
  5. 5. A süti fájlok beállításainak módosításairól, valamint a legnépszerűbb internetes böngészőkben történő egyéni törlésükről részletes információ található az internetböngésző súgójában és a következő webhelyeken (elegendő egy adott hivatkozásra kattintani):
   a Chrome böngészőben
   a Firefox böngészőben
   az Internet Explorer böngészőben
   az Opera böngészőben
   a Safari böngészőben
   a Microsoft Edge böngészőben
  6. Az adatok kollektív és anonim jellegűek, azaz nem tartalmaznak a webáruház weboldalára látogató személyek azonosításár szolgáló jellemzőket (személyes adatokat). Amikor az Adminisztrátor a fenti szolgáltatásokat a Webáruházban használja, olyan adatokat gyűjt, mint a webáruház látogatóinak megkeresésére szolgáló források és adathordozók, valamint a webáruházban tanúsított viselkedésminták, azon eszközökre és böngészőkre vonatkozó információk, amelyekből a weboldalra IP címre és tartományra, földrajzi adatokra, és demográfiai adatokra (kor, nem) és érdekekre vonatkozó információt nyerhet ki.
  7. Az adott személy könnyen blokkolhatja a róla szóló információkat a Google Analytics-ben, valamint az áruházban folyó tevékenysége során, mindössze le kell töltenie a Google Inc. által fejlesztett, erre alkalmas bővítményt: Link.
  8. Az Adminisztrátor igénybe veheti a Facebook Pixel szolgáltatását a Webáruházban, amelyet a Facebook Ireland Limited fejlesztett ki (4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Írország). Az szolgáltatás segít az Adminisztrátornak felmérni a reklámok hatékonyságát, és segít fényt deríteni arra, hogy a webáruház látogatói milyen tevékenységeket végeznek, valamint személyre szabott hirdetéseket jelenítenek meg a látogatok számára. A Facebook Pixelaktivitásával kapcsolatos részletes információk a következő internetcím alatt találhatók: Link.
  9. A Facebook Pixelt a Facebook.com – on létrehozott fiókban található hirdetési beállítások parancsnál lehet kezelni:Link
 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. 1. A webáruház más internetes honlapokra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Az Üzemeltető arra ösztönöz, hogy minden ilyen adatvédelmi irányelvet alaposan tanulmányozzon át. Jelen Adatvédelmi szabályzat csak az Üzemeltető webáruházára vonatkozik.

ONEBRAND TRADING LIMITED
Chytron, 3
Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus
+48 785 678 687
info@healthlabs.shop