Általános felhasználási feltételek

A jelen Webshop Üzemeltetője és a Szolgáltató a székhelye: London, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Nagy Britannia, Cégjegyzékszáma 10225593. Az Üzemeltetővel a „KAPCSOLAT” könyvjelző alatt elérhető dedikált űrlap kitöltésével vagy az Üzemeltető internetes oldalán https://healthlabspharm.com lehet kapcsolatba lépni.

TARTALOM:

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEBSHOPBAN
 3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
 4. TERMÉK KIFIZETÉSÉNEK MÓDJAI ÉS IDŐPONTJAI
 5. TERMÉK KISZÁLLÍTÁSÁNAK ÁRA, MÓDJAI ÉS IDŐPONTJAI
 6. TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS PANASZOK
 7. KÜLÖNLEGES ELÉGEDETTSÉGI GARANCIA
 8. PANASZOK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK BÍRÓSÁGON KÍVÜLI MÓDJAI, VALAMINT EZEN ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYAI
 9. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
 10. VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK
 11. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK
 12. MELLÉKLETEK
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen Szabályzat a Webshopot használó fogyasztókra és vállalkozókra egyaránt vonatkoznak, kivéve ha a Szabályzat egyes előírásai másként rendelkeznek, és kizárólag a fogyasztókra vagy a vállalkozókra vonatkoznak.
  2. A Webshop étrendkiegészítők forgalmazásával foglalkozik, amelyek az ételekről és táplálkozásról szóló törvény (Jogi Közlöny 2006 171. sz., 1225 cikk, kiegészítéseivel) értelmében nem tekintendők orvosi termékeknek, sem kapszulák, pirulák, poros tasakok, ampullák és csepegtetős üvegek, valamint egyéb formában elérhető élelmiszernek. Céljuk kizárólag az Ügyfél étrendjének kiegészítése vitaminokkal, ásványi anyagokkal vagy egyéb, táplálkozási vagy élettani hatásokkal. Az étrendkiegészítők a Webshopban vannak forgalmazva, nem helyettesítik az Ügyfélnek orvos által felírt gyógyszertermékeket.
  3. A Webshopot az Üzemeltető kezeli és vezeti, aki Termékeket és Elektronikus szolgáltatásokat nyújt, egyeztet és tartja a kapcsolatot az Ügyfelekkel, megszervezi az Adásvételi szerződések aláírását, bevezeti az Adásvételi szerződések megkötését a díjfizetési rendszerbe, és a megkötött Adásvételi szerződések alapján behajtja a kifizetéseket.
  4. Az Adásvételi szerződés értelmében a Fél a jelen Szabályzatban megjelölt Eladó. Kizárólag az Eladó felel az Adásvételi szerződés teljesítéséért. Az Üzemeltető nem képvisel egy Felet sem az Adásvételi szerződésben, így nem vállal felelősséget annak teljesítéséért. A Webshop vezetése és kezelése tekintetében az Üzemeltető az Eladó nevében jár el.
  5. Meghatározások:
   1. Munkanap – Hétköznapok (hétfőtől péntekig), a hivatalos munkaszüneti napok kivételével.
   2. MEGRENDELŐLAP – Elektronikus szolgáltatás, a Webshopban elérhető interaktív formanyomtatvány, amely lehetővé teszi a Rendelés leadását, különösen a Termékek elektronikus kosárhoz való hozzáadása útján, és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározásával, beleértve a kiszállítás és fizetés módját.
   3. KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP – Elektronikus szolgáltatás, a Webshopban a fent említett könyvjelzőnél elérhető interaktív formanyomtatvány, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára az Üzemeltetővel való kapcsolatfelvételt, ha komplikált Megrendeléssel kapcsolatos kérdése van vagy információra van szüksége, panaszt szeretne tenni, szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatot szeretne benyújtani;
   4. ÜGYFÉL – (1) jogi tevékenység végzésére képes természetes személy, valamint a kötelező jellegű jogszabályok értelmében jogi tevékenység végzésére korlátoltan képes természetes személy; (2) természetes személy; vagy (3) jogi személyiséggel nem rendelkező, a törvény értelmében jogi tevékenység végzésére képes szervezeti egység; - aki/amely Adásvételi szerződést kötött az Eladóval, vagy aki/amely használja, használni kívánja az Elektronikus formanyomtatványt.
   5. POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV – polgári törvénykönyv, 1964. április 23-ai törvény (2018. május 10, Jogi Közlöny 2018, 1025 cikk, kiegészítéseivel).
   6. HÍRLEVÉL – Elektronikus szolgáltatás, a Szolgáltató által e-mailen keresztül biztosított elektronikus hírterjesztési szolgáltatás, amely minden Ügyfél számára lehetővé teszi, hogy a Szolgáltatótól időszakosan megkapja a hírlevél új számait, amelyek termékinformációkat, újdonságokat és a Webshop akcióit tartalmazzák.
   7. TERMÉK – az Ügyfél és az Eladó között létrejövő Adásvételi szerződés tárgyát képező, a Webshopban elérhető ingóság.
   8. SZABÁLYZAT – a Webshop jelen használati feltételei.
   9. WEBSHOP – a https://healthlabspharm.com, internetes címen elérhető Webshop, amelyet az Üzemeltető kezel és vezet.
   10. ELADÓ – ONEBRAND TRADING LIMITED S.K.A , levelezési cím: ul. Pulawska 12/3, 02-566 Varsó, Lengyelország
   11. ÜZEMELTETŐ / SZOLGÁLTATÓ – a jelen Szabályzat bevezető részében bemutatott jogi személy.
   12. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS – Termék adásvételi szerződése, amely az Ügyfél és az Eladó között jött létre vagy fog létrejönni a Webshopon belül.
   13. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS – az Üzemeltető által az Ügyfél nevében, a Webshopon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatás.
   14. OGYASZTÓI JOGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY, TÖRVÉNY – a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-ai törvény (Jogi Közlöny 2014, 827. cikk, kiegészítéseivel)
   15. MEGRENDELÉS – az Ügyfél által a Megrendelőlappal az Üzemeltetőn keresztül tett szándéknyilatkozata, amellyel közvetlenül kifejezi az Eladóval való Adásvételi szerződés létrehozására irányuló szándékát.
 2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEBSHOPBAN

  1. A Webshopban az alábbi Elektronikus szolgáltatások érhetők el: Megrendelőlap és Hírlevél.
   1. Megrendelőlap – a Megrendelőlap alkalmazása akkor kezdődik, amikor az Ügyfél az első Terméket hozzáadja a Webshopban lévő elektronikus kosarához. A Megrendelés akkor véglegesül, ha az Ügyfél megtette az alábbi két egymást követő lépést: (1) Megrendelőlap kitöltése, és (2) a „Vásárlás megerősítése” négyzet kijelölése a Webshopban a Megrendelőlap kitöltését követően – eddig a pontig fennáll a megadott adatok egyéni megváltoztatásának lehetősége (ehhez kérjük, kövesse a megjelenő utasításokat, valamint a Webshopban elérhető információkat). A Megrendelőlapon az Ügyfélnek az alábbi személyi adatokat kell megadnia: családnév és személynév, lakcím (utcanév, házszám, postakód, város, ország), e-mail cím, telefonszám és az Adásvételi szerződésre vonatkozó adatok: Termék/ek, Termékszám, Termékek kézbesítési helye és módja, fizetési mód. A Megrendelőlap nem irányozza elő a nem fogyasztó Ügyfelek megnevezését és adószámának (NIP-szám) megadását; amennyiben ilyen jellegű Ügyfél ad le Megrendelőlapot, az Ügyfél nevére és NIP-számára vonatkozó adatokat a Kapcsolatfelvételi űrlapban kell megadni, így kiállítható a vonatkozó áfás számla.
    1. Elektronikus szolgáltatás – a Megrendelőlap díjmentesen biztosított, egyszeri használatú, a Megrendelés űrlap útján történő leadásának, illetve a Megrendelés az Ügyfél általi előbbi időpontban történő lemondásának pillanatában szűnik meg.
   2. Hírlevél – a Hírlevél akkor használható, ha a Megrendelőlap erre irányuló mezőjében az Ügyfél megadta e-mail címét, és az űrlapban hozzájárult a Hírlevél számára történő megküldéséhez.
    1. A Hírlevél elektronikus szolgáltatás korlátlan időre díjmentesen van biztosítva. Az Ügyfél bármikor indokolás nélkül leiratkozhat a Hírlevélről (leiratkozás a Hírlevélről). Ehhez rá kell kattintania a Hírlevelekben elérhető leiratkozási linkre, vagy ki kell töltenie egy Kapcsolatfelvételi űrlapot.
   3. Kapcsolatfelvételi űrlap – ez a szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolatfelvételt az Üzemeltetővel; az űrlapon meg kell jelölni az okot, amiért az Ügyfél fel szeretné venni a kapcsolatot az Üzemeltetővel, valamint az e-mail címét, amelyen az Üzemeltető vagy az Eladó kapcsolatba léphet az Ügyféllel. Az űrlap lehetőséget biztosít a kapcsolatfelvétel okának tágabb leírására (pl. lehetőséget biztosít nyilatkozattételre és kérdések feltevésére), valamint csatolmányok hozzáadására is.
    1. A Kapcsolatfelvételi űrlap elektronikus szolgáltatás díjmentes, egyszeri használatú, és az „Elküld” ikonra való kattintás, vagy az űrlap Ügyfél általi előbbi elvetésének pillanatában szűnik meg.
  2. A Szolgáltató által használt teleinformatikai rendszerrel való együttműködés felételei: (1) számítógép, laptop vagy egyéb internetes hozzáféréssel rendelkező multimédiás eszköz; (2) e-mail hozzáférés; (3) internetböngésző: Mozilla Firefox 17.0. verziószám és újabb, Internet Explorer 10.0 verziószám és újabb, Opera 12.0. verziószám és újabb, Google Chrome 23.0 verziószám és újabb, Safari 5.0 verziószám és újabb, Microsoft Edge 25.10586.0.0 verziószám és újabb; (4) javasolt minimális képernyőfelbontás: 1024x768; (5) Cookie fájlok mentésének és Javascript szolgáltatás engedélyezése az internetböngészőben.
  3. Az Ügyfél köteles a jogszabályoknak és jó gyakorlatoknak megfelelően használni a Webshopot, figyelembe véve a személyes jogok, valamint a Címzett és harmadik felek védjegyeit és szellemi tulajdonát. Az Ügyfél köteles valós adatokat megadni. Az Ügyfélnek tilos törvényellenes tartalmakat megadni.
  4. Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kezelése:
   1. A Szolgáltató Elektronikus szolgáltatásaival, valamint a Webshop üzemelésével kapcsolatos egyéb panaszokat (a Szabályzat 6. cikkében előírt Termékkel kapcsolatos panasz eljárás kivételével) az Ügyfél a Kapcsolatfelvételi űrlap által terjesztheti az Üzemeltető elé.
  5. Javasolt, hogy az Ügyfél a panasz leírásában megadja az alábbi információkat: (1) a panasz tárgyára vonatkozó információk és körülmények, különösen a sértés típusa és időpontja; (2) követelések; (3) a panasztevő elérhetőségei; (4) megrendelésszám - megkönnyíti a Szolgáltatónak a panasz felülvizsgálatát. Az előző mondatban megadott feltételek csupán javaslatok, nem befolyásolják a javasolt leírástól eltérő módon benyújtott panaszok hatékonyságát.
  6. A Szolgáltató a panaszra a lehető leggyorsabban, a panasztételtől számított legkésőbb 14 naptári napon belül válaszol.
 3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

  1. Az Ügyfél és az Eladó közötti Adásvételi szerződés a Szabályzat 3. cikkében leírt módon jön létre.
  2. Termék ára az adott valutában látható a Webshopban, nem tartalmazza az utána fizetendő díjakat. Az Ügyfél a Webshopban értesül a Megrendelés tárgyát képező Termék áráról és az utána fizetendő díjakról (szállítási díj, kézbesítési és postai költségek) és egyéb költségekről, illetve amennyiben a Megrendelés leadásának időpontjában lehetetlen a díjak mértékét meghatározni - azok kifizetésének kötelezettségével kapcsolatban -, valamint amikor az Ügyfél előterjeszti szándéknyilatkozatát az Adásvételi szerződés megkötésére.
  3. A Webshop oldalain található információk nem képeznek a polgári törvénykönyv 1. § 66. bekezdése szerinti ajánlatot, csak az Adásvételi szerződés megkötésére irányuló felkérést.
  4. Adásvételi szerződés megkötésének eljárása a Webshopban, a Megrendelőlap révén
   1. Az Ügyfél és az Eladó közötti Adásvételi szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél a Szabályzat 2.1.1. pontjának megfelelően leadta a rendelést, azt az Üzemeltető teljesítésre jóváhagyta, és az Ügyfél elfogadta a Szabályzat előírásait.
   2. Megrendelés leadása esetén az Üzemeltető azonnal megerősíti, és jóváhagyja azt az Eladó általi teljesítésre. A Megrendelés megerősítése és jóváhagyása esetén az Üzemeltető egy e-mailt küld az Ügyfélnek a Megrendelés leadása során megadott e-mail címére, amelynek legalább tartalmaznia kell az Eladó nyilatkozatát, miszerint megkapta a Megrendelést, annak elfogadását és az Adásvételi szerződés létrejöttének megerősítését. Amikor az Ügyfél megkapja a fent említett e-mailt, létrejön közte és az Eladó között az Adásvételi szerződés.
  5. A megkötött Adásvételi szerződés tartalmához az Ügyfél az alábbi módokon juthat hozzá: (1) a jelen Szabályzat elérhetővé tétele az Ügyfél weboldalán, és (2) e-mail küldése az Ügyfélnek a jele Szabályzat 3.4.2. pontjában előírt módon. Az Adásvételi szerződés tartalma az Eladó Webshopjának informatikai rendszerében is mentésre és megőrzésre kerül.
  6. A Szabályzat elérhető a Webshop oldalán, de az Ügyfél kérésére az Üzemeltető az Ügyfél számára elérhető módon annak elérhetővé teszi, az Ügyfél által megadott e-mail címre PDF formátumban megküldi. A PDF-dokumentum erre szolgáló alkalmazás segítségével olvasható, amilyen például az Adobe® Reader, amely ingyenesen letölthető a www.adobe.com weboldalról. A PDF formátumú Szabályzatot az Ügyfél ugyanakkor a Webshopból is letöltheti a Megrendelés leadása során.
 4. TERMÉK KIFIZETÉSÉNEK MÓDJAI ÉS IDŐPONTJAI

  1. Az Adásvételi szerződéssel kapcsolatos kifizetéseket az Üzemeltető hajtja be az Eladó nevében. Az Üzemeltető az Adásvételi szerződés tekintetében az alábbi fizetési módokat bocsátja az Ügyfél rendelkezésére:
   1. készpénzfizetés a csomag átvételekor.
   2. elektronikus kifizetés és kártyás fizetés a Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera és PayPal.com rendszereken keresztül.
    1. Az elektronikus és kártyás kifizetések az Ügyfél választásának megfelelően történnek a Dotpay.pl, Klarna.com vagy PayPal.com rendszereken keresztül. Az elektronikus kifizetéseket az alábbi szolgáltatók kezelik:
     1. Dotpay.pl – DOTPAY S.A., székhelye Krakkó, ul. Wielicka 72, 30-552 Krakkó, NIP 6342661860, REGON 240770255, a Nemzeti Cégjegyzék XI Kereskedelmi Osztályához tartozó Krakkói Kraków-Śródmieście Kerületi Bíróságnál bejegyzett cégjegyzékszáma KRS 0000296790, tőkéje 4.000.000,00 PLN, jegyzett és befizetett tőkéje 4.000 000,00 PLN.
     2. Klarna.com – Klarna Bank AB (publ.), svéd jogi társaság, székhelye: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország, tel.: +46 8 120 120 00, fax: +46 8 120 120 99, e-mail cím: service@klarna.co.uk, a svédországi cégjegyzéknél bejegyzett cégjegyzékszáma 556737-0431, a Finansinspektionen által pénzügyi tevékenység végzésére felhatalmazott társaság.
     3. Paysera – „Paysera LT”, UAB, litván jogi társaság, székhelye: Vilniusz, m. sav. Vilniaus m. Mėnulio g. 7, Litvánia, cégjegyzékszáma 300060819, amelynek adatait a Litván Köztársaság Jogi Személyeinek Jegyzéke gyűjti és őrzi.
     4. PayPal.com – PayPal (Európa) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. emelet 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.
  2. Fizetés időpontja:
   1. Ha az Ügyfél a banki átutalást, elektronikus fizetési módot vagy kártyás fizetést választja, akkor köteles az Adásvételi szerződés megkötését követő 7 napon belül fizetnie.
   2. Ha az Ügyfél a készpénzfizetést választotta a csomag átvételekor, akkor átvételkor köteles fizetni.
 5. TERMÉK KISZÁLLÍTÁSÁNAK ÁRA, MÓDJAI ÉS IDŐPONTJAI

  1. A Termékek kiszállítása az Európai Unió területére lehetséges.
  2. A Termék kiszállításáért az Ügyfélnek díjat kell fizetnie, kivéve az Adásvételi szerződés eltérő rendelkezése esetén. A Termékkiszállítás költségéről (beleértve a szállítás, kézbesítés és postai szolgáltatások díját) az Ügyfél a Webshopban, a szállítási költségekről szóló információs könyvjelzőnél és Megrendelés leadása során, valamint az Adásvételi szerződés megkötése iránti szándéka kifejezése időpontjában értesül.
  3. Az Ügyfél az alábbi kiszállítási módok közül választhat:
   1. futár, vagy
   2. futár, utánvétellel
  4. A Termékkiszállítási idő 7 Munkanap, kivéve ha a Termék leírásában vagy a Megrendelés leadása során rövidebb idő van megadva. Változó kiszállítási idejű Termékek megrendelése esetén a kiszállítási idő a leghosszabb idő, amely nem haladhatja meg a 7 Munkanapot. A Termékkiszállítási idő kezdete az alábbi időpontokban kezdődik:
   1. Ha az Ügyfél a banki átutalást, elektronikus vagy bankkártyás kifizetést választja fizetési módként, akkor a kifizetés az Üzemeltető bankszámláján vagy fizetési számláján történő jóváírásának időpontja.
   2. Ha az Ügyfél a készpénzfizetést választotta, akkor az Adásvételi szerződés megkötésének időpontja.
 6. TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS PANASZOK

  1. Az Eladónak az Ügyféllel szembeni felelősségének jogalapját és érvényességi körét az értékesített Termék fizikai vagy jogi hibája (garancia) esetén az alkalmazandó jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyv (556-576 cikkjei) határozzák meg.
  2. Az Eladó köteles hibamentes Terméket biztosítani az Ügyfél számára. Az Eladó hibás Termékekkel kapcsolatos felelősségéről és az Ügyfél jogairól szóló részletes információk a Webshop panaszokra vonatkozó könyvjelzőjénél érhetők el.
  3. A panaszt az Ügyfélnek az Üzemeltetőnek kell címeznie. A panasztétel elektronikusan, Kapcsolatfelvételi űrlappal lehetséges.
  4. Javasolt, hogy az Ügyfél a panasz leírásában megadja az alábbi információkat: (1) a panasz tárgyával kapcsolatos információk és körülmények, különösen a hiba típusát és keletkezésének időpontját; (2) a Terméknek az Adásvételi szerződésnek megfelelővé tételének követelése vagy árcsökkentési nyilatkozat vagy az Adásvételi szerződés felmondása; (3) a panasztevő elérhetőségei; és (4) megrendelésszám – ennek segítségével az Eladó könnyebben és gyorsabban felülvizsgálhatja a panaszt. Az előző mondatban megadott feltételek csupán javaslatok, nem befolyásolják a javasolt leírástól eltérő módon benyújtott panaszok hatékonyságát.
  5. Az Eladó a panaszra a lehető leggyorsabban, a panasztételtől számított legkésőbb 14 naptári napon belül válaszol. Az Eladó egyénileg vagy az Üzemeltető révén válaszol az Ügyfélnek a panasztétel kezelésének módszeréről. Ha a fogyasztó Ügyfél termékek cseréjét vagy hiba elhárítását kérte, illetve ha árcsökkentést igényelt az árcsökkentés összegének megadásával, és az Eladó 14 naptári napon belül nem válaszolt panaszra, akkor az Ügyfél panasz elfogadottnak tekintendő.
  6. A garanciális jogait gyakorló Ügyfél köteles a hibás Terméket az alábbi címre eljuttatni: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Nagy Britannia. Fogyasztó Ügyfél esetén a Termék visszaküldésének költségét az Eladó viseli, azonban nem fogyasztó Ügyfél esetén az Ügyfélnek kell a visszaküldés költségét kifizetnie.
 7. KÜLÖNLEGES ELÉGEDETTSÉGI GARANCIA

  1. Az Eladó Különleges elégedettségi garanciát vállal, amely azt takarja, hogy amennyiben az Ügyfél nem elégedett a Termékkel, akkor jogában áll az Adásvételi szerződés megszüntetését kérni. Amennyiben az Adásvételi szerződés több Termékre szólt, és az Ügyfél csak a szerződésben foglalt bizonyos Termékek esetén jogosult a Különleges elégedettségi garancia felhasználására, az Adásvételi szerződés megszüntetési kérése részleges, és csak a garancia hatálya alá eső termékekre vonatkozik.
  2. A 7.1. pontban említett Ügyfélnek a Szabályzat 5.4. pontjában megjelölt dátumot követő 21 napon belül jogában áll élni a Különleges elégedettségi garanciával.
  3. A 7.1. pontban említett Ügyfélnek minden Különleges elégedettségi garancia alá tartozó Termék esetén kizárólag egyszer használhatja a garanciát. A Különleges elégedettségi garancia kizárólag az első Adásvételi szerződésre érvényes, amelynek tárgya egy adott Termék volt, azaz nem érvényes a következő Adásvételi szerződésre, amelynek tárgyát azonos Termék képezi.
  4. A 7.1. pontban említett Ügyfélnek kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén áll jogában használni a Különleges elégedettségi garanciát:
   1. Az Ügyfél legalább egyszer használta a Terméket;
   2. Az Ügyfél a Terméket a hozzá csatolt felhasználási útmutatónak megfelelően használta, különösen nem haladta meg a Termékre vonatkozó javasolt dózisokat;
  5. A 7.1. pontban említett Ügyfélnek a Különleges elégedettségi garancia használatához az alábbiakat kell tennie:
   1. Kapcsolatfelvételi űrlapban be kell nyújtania a Különleges elégedettségi garancia használati szándékát leíró nyilatkozatot,
   2. a Kapcsolatfelvételi űrlapban meg kell adnia a következő adatokat: megrendelésszám, családneve és személyneve, lakcíme (utca és házszám, város, postakód), megrendelés során megadott telefonszám, bankszámlaszám, megvásárolt csomagok száma, a rendelés összértéke, kézbesítés dátuma, megrendelés dátuma, testsúly kezelés előtt, testsúly kezelés után, napi elfogyasztott kalóriaszám, napi elfogyasztott folyadékmennyiség, a termék használatának leírása, az étrendkiegészítő megfigyelt hatásai. Kizárólag a fenti információk megadása és a tevékenységek elvégzése számít az Adásvételi szerződés megszüntetésére irányuló kérésnek.
  6. Az Üzemeltető a 7.5. pontnál említett nyilatkozatok és adatok biztosítását követő 30 napon belül megvizsgálja a beküldött kérést és adatokat, azt követően pedig értesíti az Ügyfelet a kérés elfogadásáról vagy visszautasításáról.
  7. Amennyiben az Ügyfél Különleges elégedettségi garanciát használ fel, az Eladó visszatéríti az Ügyfélnek a Termék árát, azonban a szállítási költséget nem. Ha a 7.1. pontban említett Ügyfél az Adásvételi szerződés alapján egy Termékből egynél többet vásárolt, az Eladó csak egy Termék árát téríti meg az Ügyfél számára. A Termék árának visszatérítése az Ügyfélnek az Adásvételi szerződéssel kapcsolatos kérésének elfogadásáról történő értesítését követő 14 napon belül történik.
  8. A jelen rendelkezés előírásai nem érintik és nem módosítják a törvény és a jelen Szabályzat előírásait az Eladó Termékek hibáival kapcsolatos felelősségéről.
 8. PANASZOK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK BÍRÓSÁGON KÍVÜLI MÓDJAI, VALAMINT EZEN ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZABÁLYAI

  1. Az Ügyfél panaszainak felülvizsgálatának és követeléseinek érvényesítésének bíróságon kívüli módjai, valamint ezen eljárásokhoz való hozzáférés szabályai a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal weboldalán érhetők el: Link.
  2. A Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke telefonon, a 22 55 60 333 telefonszámon, e-mailen, a kontakt.adr@uokik.gov.pl címen, valamint a Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varsó fizikai címen is elérhető. Az említett hivatal feladata többek között segítséget nyújtani a fogyasztóknak jogvitáik bíróságon kívüli megoldásában.
  3. A fogyasztónak az alábbi példák szerint lehetősége van bíróságon kívüli eljárásokat alkalmazni panaszai kezelésére és követelései érvényesítésére: (1) indítvány jogvita barátságos megoldására fogyasztóvédelmi bíróságon (további információk: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) indítvány jogvita bíróságon kívüli megoldására a Kereskedelmi Felügyelőség kerületi felügyelője által (további információk az Eladó székhelyén illetékes felügyelő weboldalán); és (3) fogyasztói vagy társadalmi szervezetek város szóvivőjének támogatása, akinek törvényben meghatározott feladati közé tartozik a fogyasztók védelme (többek között a Fogyasztók Szövetsége, a Lengyel Fogyasztók Egyesülete). A tanácsadás többek között a porady@dlakonsumentow.pl e-mail címen, valamint az ügyfélszolgálaton, 801 440 220 telefonszámon (információs vonal Munkanapokon 8:00 - 18:00 óra között, a telefonszolgáltató tarifájának megfelelő díjjal).
  4. A http://ec.europa.eu/consumers/... címen elérhető egy platform, amely a fogyasztók és vállalkozók közötti jogviták megoldását szolgálja EU szinten (ODR platform). Az ODR Platform egy interaktív és többnyelvű weboldal, amelynek célja összetett szolgáltatások nyújtása internetes adásvételi szerződésből vagy szolgáltatási szerződésből adódó szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták bíróságon kívüli megoldása érdekében (bővebb információk a platform weboldalán vagy a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal internetes oldalán érhetők el: Link).
 9. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

  1. A távolsági szerződést megkötő fogyasztó indoklás és költségek nélkül – kivéve a Szabályzat 9.8. pontjában előírt – 14 napon belül elállhat a szerződéstől. A határidőnek való megfeleléshez elég egy nyilatkozat küldése annak lejárata előtt. A szerződéstől való elállási nyilatkozatot közvetlenül az Eladónak vagy az Üzemeltetőnek kell benyújtani. A nyilatkozat például:
   1. benyújtható írásban az Üzemeltetőnek a Szabályzat bevezetőjében megadott címére; vagy
   2. elektronikusan a Kapcsolatfelvételi űrlap útján.
  2. A szerződéstől való elállási nyilatkozat egy mintapéldánya elérhető a Fogyasztóvédelmi Törvény 2. mellékletében, valamint a Szabályzat 11. pontjában és a Webshopban, a szerződéstől való elállást érintő könyvjelzőnél. A fogyasztó használhatja az űrlapot, de ez nem kötelező.
  3. A szerződéstől való elállási időszak az alábbiak szerint veszi kezdetét:
   1. olyan szerződésért, amely alapján az Eladó Terméket szolgáltat, és tulajdonjogát átruházza (pl. Adásvételi szerződés) – a Termékek tulajdonjogának az Ügyfél vagy az általa kijelölt harmadik fél általi átvételét, aki nem lehet a kiszállító, és az olyan szerződés esetén, amely: (1) számos, külön, tételekben vagy részekben szolgáltatott Termékre szól – az utolsó Termék, tétel vagy rész tulajdonjogának átvételekor, (2) a Termékek rendszeres szolgáltatásáról szól egy adott időtartamon belül – az első Termék tulajdonjogának átvételekor.
   2. egyéb szerződések esetén – a Szerződés megkötésének időpontján.
  4. Távolsági szerződéstől való elállás esetén a szerződés meg nem kötöttnek minősül.
  5. Az Eladó köteles a fogyasztónak a lehető legrövidebb időn belül, de nem később, mint a fogyasztó szerződéstől való elállási nyilatkozatának kézhezvételét követő 14 naptári napon belül visszatéríteni minden kifizetést, beleértve a Termékkiszállítás költségeit (kivéve a fogyasztó által kiválasztott olyan szállítási módszer költségét, amely más, mint a Webshopban elérhető legolcsóbb szállítási módszer). Az Eladó a fogyasztó által alkalmazott fizetési módszerrel teríti meg a kifizetést, kivéve ha a fogyasztó kifejezetten hozzájárult egy másik visszatérítési módszerhez, amely nem jár további költségekkel. Amennyiben az Eladó nem ajánlja fel, hogy ő maga veszi el a fogyasztótól a visszatérítendő Terméket, akkor várhat a fogyasztótól kapott kifizetés visszatérítésével egészen addig, amíg meg nem kapja az adott Terméket a fogyasztótól, vagy a fogyasztó bizonyítékot nem küld az Eladónak a Termék visszaküldéséről (amelyik hamarabb bekövetkezik).
  6. A Fogyasztó köteles a Terméket azonnal, de nem később, mint a szerződéstől való elállásának időpontjától számított 14 naptári napon belül visszaküldeni az Eladónak, vagy átadni az Eladó által kijelölt személynek, kivéve azon esetekben, ha az Eladó felajánlotta, hogy saját maga veszi át a Terméket. A határidőnek való megfeleléshez elég a Termék visszaküldése annak lejárata előtt. A Fogyasztó a Terméket az alábbi címre küldheti vissza: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Egyesült Királyság.
  7. A Fogyasztó felelősséggel tartozik a Termék értékcsökkenéséért, amennyiben az a Termék jellegének, funkcióinak és működésének felismeréséhez szükséges módszert meghaladó használatából ered.
  8. A Fogyasztó által kötelezően kifizetendő, a szerződéstől való elállásával kapcsolatos esetleges költségek:
   1. Ha a fogyasztó a Webshopban elérhető legolcsóbb, normál kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott, az Eladó nem köteles az általa viselt további költségeket visszatéríteni a fogyasztónak.
   2. A fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit.
   3. Szolgáltatás Termék esetén, amelynek teljesítése – a fogyasztó kifejezett kérésére – a szerződéstől való elállási idő lejárata előtt kezdődött, a fogyasztó, aki gyakorolja a szerződéstől való elállási jogát. A fizetendő összeg a teljesített szolgáltatás mértékével arányosan kerül kiszámolásra, a szerződésben egyeztetett ár vagy díj figyelembevételével. Amennyiben az ár vagy díj túl nagy, az összeg kiszámítási alapja a teljesített szolgáltatás piaci értéke.
  9. A távolsági szerződéstől való elállás joga nem áll fenn az alábbi szerződések esetén:
   1. (1) szolgáltatásnyújtás, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával teljesen elvégezte azt, és az ügyfél a szolgáltatás előtt értesítve volt arról, hogy miután az Eladó teljesítette a szolgáltatást, akkor az Ügyfél elveszíti a szerződéstől való elállás jogát; (2) amelyben az ár vagy díj függ a pénzügyi piac ingadozásaitól, amely az Eladó irányításán kívül esik, és amely a szerződéstől való elállási idő lejárata előtt bekövetkezhet; (3) amelyben a szolgáltatás tárgya nem előregyártott Termék, amely a fogyasztó egyéni kikötései alapján készült vagy a fogyasztó egyéni szükségleteit szolgálja; (4) amelyben a szolgáltatás tárgya gyors romlásra hajlamos, vagy rövid lejárati idővel rendelkező Termék; (5) amelyben a szolgáltatás tárgya zárt csomagolásban biztosított Termék, amely kézhezvételt követő kibontása után egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt már nem küldhető vissza; (6) amelyben a szolgáltatás tárgyát olyan Termékek képezik, amelyek jellegüktől fogva kézbesítést követően véglegesen más tárgyakkal kapcsolódnak össze; (7) amelyben a szolgáltatás tárgyát alkoholos italok képezik, amelyek ára az Adásvételi szerződés megkötésekor egyeztetve volt, és amelyek szolgáltatása kizárólag 30 nap elteltével következhet be, és amelyek értéke függ a piac ingadozásaitól, amely az Eladó irányításán kívül esik; (8) amelyben a fogyasztó kifejezetten kérte, hogy az Eladó sürgős javítás vagy karbantartás miatt kiszállást kellett végeznie; ha az Eladó továbbá a fentiektől eltérő egyéb olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket a fogyasztó követelt, vagy ha az Eladó a javításokhoz vagy karbantartási munkákhoz szükséges cserealkatrészeken kívül egyéb Termékeket is biztosít; (9) amelyben a szolgáltatás tárgya hang- vagy videófelvétel, vagy lezárt csomagolásban biztosított számítógépes szoftver, ha a csomagolás kézbesítést követően kibontásra került; (10) naplók, időszakos publikációk vagy magazinok biztosítása, kivéve előfizetési szerződés esetén; (11) nyilvános árverezés útján megkötött; (12) nem tartózkodási, tárgyak szállítására, autókölcsönzésre irányuló, vendéglátóipari, pihenéssel, szórakozással, sporttal és kulturális eseményekkel kapcsolatos szolgáltatásról szól, ha a szerződés meghatározza a szolgáltatásnyújtás dátumát vagy időtartamát; (13) digitális tartalom fizikai hordozón történő szolgáltatására irányul, ha a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával történt a szerződéstől való elállási idő lejárata előtt, és az Eladó általi értesítését követően, miszerint elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.
 10. VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

  1. A Szabályzat jelen pontja és annak előírásai kizárólag a nem fogyasztó Ügyfelekre vonatkoznak.
  2. Az Eladónak a megkötés időpontjától számított 14 naptári napon belül jogában áll nem fogyasztó Ügyféllel megkötött Adásvételi szerződéstől elállni. Egy erre irányuló nyilatkozatot az Üzemeltető is megküldhet az Ügyfélnek. Az Adásvételi szerződéstől való elállás ebben az esetben indoklás nélkül is történhet, és nem vonja maga után az Eladó felelősségét.
  3. Nem fogyasztó Ügyfelek esetén az Eladó jogosult az elérhető fizetési módszereket korlátozni, valamint teljes vagy részleges előlegfizetést igényelni az Ügyfél által választott fizetési módszertől és az Adásvételi szerződés megkötésétől függetlenül.
  4. Amikor az Eladó a Terméket a szállítmányozónak átadja, a nem fogyasztó Ügyfél átvállalja a Termékkel kapcsolatos előnyöket és költségeket, valamint a Termék véletlenszerű elveszítésének vagy károsodásának kockázatát is. Ilyen esetben az Eladó nem vállal felelősséget a Termék szállításra történő átvételétől az Ügyfélnek való átadásig bekövetkezett elveszítéséért vagy károsodásáért, sem a szállítási késedelmekért.
  5. Amennyiben a Terméket fuvarozó cég szállítja az Ügyfélnek, a nem fogyasztó Ügyfél köteles megvizsgálni a csomagot a jellegének megfelelő időben és módszerrel. Amennyiben azt állítja, hogy szállítás során a Termék kárt szenvedett vagy elveszett, akkor köteles megtenni a fuvarozó felelősségének megállapításához szükséges összes intézkedést megtenni.
  6. A Polgári törvénykönyv 1 § 558. cikke értelmében az Eladó Termékkel kapcsolatos garanciális felelőssége a nem fogyasztó Ügyféllel szemben nem áll fenn.
  7. A nem fogyasztó Ügyfelek esetén a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja az Elektronikus szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést az Ügyfélnek küldött ezirányú nyilatkozat útján.
  8. A Szolgáltató vagy Eladó felelőssége a nem fogyasztó Ügyféllel szemben jogalaptól függetlenül – úgy egyetlen, mint az összes követelés vonatkozásában – az Adásvételi szerződés alapján kifizetett vételár és szállítási költség mértékéig korlátozott, de nem lehet több, mint ezer PLN. A Szolgáltató/Eladó kizárólag a szerződés megkötésének időpontjában előre látható tipikus károkért felel a nem fogyasztó Ügyféllel szemben, és nem vállal felelősséget a nem fogyasztó Ügyfél által elveszített profitért.
  9. Az Eladó vagy Szolgáltató és a nem fogyasztó Ügyfél között felmerülő jogviták esetén a vitás felek alávetik magukat az Eladó/Szolgáltató székhelyén illetékes bíróság rendelkezéseinek.
 11. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

  1. A személyi adatok védelmével kapcsolatos kérdésekben az Üzemeltető a jelen Szabályzat bevezetőjében említett weboldalán elérhető Adatvédelmi szabályzat irányadó.
  2. A Webshopban megkötött szerződések lengyel nyelvűek.
  3. Szabályzat módosítása:
   1. Az Üzemeltető fenntartja jogát, miszerint a Szabályzatot alapos okkal megváltoztathatja: törvényi rendelkezések változásai; fizetési és kiszállítási módok változásai - abban a mértékben, amelyben ezen változások befolyásolják a jelen Szabályzat rendelkezéseinek való megfelelést.
   2. A jelen Szabályzaton alapuló állandó szerződések megkötése esetén a szabályzat akkor kötelező jellegű az Ügyfélre nézve, ha a Polgári törvénykönyv 384. és 384[1] cikkeinek előírásai teljesülnek, tehát az Ügyfél megfelelő módon értesítve volt a módosításról, és az értesítés időpontjától számított 14 naptári napon belül nem mondta fel a szerződést. Amennyiben a Szabályzat módosítása új díjak bevezetéséhez vagy az aktuális díjak növeléséhez vezet, a fogyasztó Ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől.
   3. Nem állandó jellegű szerződés megkötése a jelen Szabályzat alapján, a Szabályzat módosítása nem sérti a fogyasztó Ügyfeleknek a Szabályzat módosításainak bevezetése előtt megszerzett jogosultságait, a Szabályzatok különösen nem befolyásolhatják a leadott Megrendeléseket és a már megkötött vagy teljesített Adásvételi szerződéseket.
  4. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben Lengyelország jogszabályai az irányadók, különösen az alábbiak: Polgári törvénykönyv; elektronikus szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-ai törvény (Jogi Közlöny 2002, 1204. cikk, kiegészítéseivel); fogyasztó Ügyfelekkel 2014. december 24-éig megkötött Adásvételi szerződések esetén - a fogyasztók egyes jogainak védelméről és a káros termékek által okozott károkért járó felelősségről szóló 2000. március 2-ai törvény (Jogi Közlöny 2000 22. sz., 271. cikk, kiegészítéseivel), valamint a fogyasztói cikkek különös feltételeiről és a Polgári törvénykönyv módosításáról szóló 2002. július 27-ei törvény (Jogi Közlöny 2002 141. sz., 1176. cikk, kiegészítéseivel); nem fogyasztó Ügyfelekkel 2014. december 24-éig megkötött Adásvételi szerződések esetén – a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-ai törvény (Jogi Közlöny 2014, 827. cikk, kiegészítéseivel); és a jogszabályok egyéb vonatkozó előírásai.
 12. MELLÉKLETEK